No image

ผู้ชายกับการเล่นโยคะ

ใน ฐานะที่เป็น ผู้บริโภค โยคะ คุณควร ยืนยันว่า สตูดิโอ ในประเทศของคุณ ที่ดีที่สุด จ้างครู ที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ ที่พวกเขาสามารถ และการสนับสนุน ความพยายามของ องค์กร พันธมิตร โยคะและสมาคมระหว่างประเทศของ โยคะ บำบัด ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและ ปรับปรุง มาตรฐานการฝึกอบรม สำหรับครูและ โรงเรียน ของโยคะ ใน ลักษณะที่สมดุล นี้คุณจะ ดูแล ตัวเองและ ส่งเสริม การจัดตั้ง โยคะที่จะพัฒนา และปรับปรุง สิ่งที่มี ให้คุณ แน่ นอนเรา สามารถใช้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริง มากขึ้นในการ ทำความเข้าใจ ถึงประโยชน์และข้อ จำกัด และความเสี่ยง ของโยคะ อาสนะ โยคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำถามที่มักจะมา ลงไป ” [...]

No image

พลังแห่งการดื่มชา

กุญแจ สำคัญคือการ รักษา ความสมดุลของ ส่วนบุคคลของคุณ คือการ เหลา ความไว ของคุณสำหรับการ สังเกตเห็น ความไม่สมดุล ที่มีศักยภาพที่ อาจเกิดขึ้นจาก สภาพแวดล้อมของคุณ หรือจาก ความไม่สมดุลของ การบริโภคอาหาร หรือ อารมณ์และ นำมาใช้ปฏิบัติ ที่จะ ตอบโต้ ความสมดุล เหล่านี้มีอิทธิพล ตัวอย่าง เช่นใน ฤดูใบไม้ร่วง เป็นคน ไตร doshic จะทำ ถ้าพวกเขา เป็นคนที่มีvata รัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามวิถีชีวิต vata สมดุล และอาหาร เช่น เดียวกับที่ เป็นจริงสำหรับ ฤดูกาลอื่น: จ้างระบบการปกครอง นก สมดุล เมื่ออากาศร้อนและระบบการปกครอง kapha สมดุล เมื่ออากาศ เย็นและ ชื้น เรากำลัง ทั้งหมดที่ทำ ขึ้นจากการ รวมกันเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสาม กองกำลัง [...]

No image

ชมรมโยคะของไทย

พันธมิตร โยคะ เป็นที่อยู่ ปัญหาโดยการพัฒนารหัส บังคับ พฤติกรรมของ โยคะ สำหรับครู และโรงเรียน ลงทะเบียนกับ องค์กรตาม คำสั่ง ปล่อยให้ โยคะ วารสาร ” โยคะ คือการปฏิบัติแต่ มันก็ยังเป็น อาชีพ อาศัย อำนาจตามความ จริงว่าส่วนใหญ่ ครู โยคะ ในเวสต์รับเงิน ในการแลกเปลี่ยนสำหรับ การเรียน การสอนการเรียนการสอน โยคะ จะต้อง มองผ่าน เลนส์ของมืออาชีพ เช่นเดียวกับที่ ผ่านเลนส์ ของการปฏิบัติ” เคอร์รี Maiorca เก้าอี้ ของการฝึกโยคะ ของพันธมิตร จริยธรรม คณะอนุกรรมการ เขียน . “ชุมชน การเรียนการสอน โยคะ วิชาชีพเช่น อื่น ๆ มี ภาระที่จะต้อง กำหนด แนวทางปฏิบัติที่ดี [...]